Zamknij
REKLAMA

Otworzą horyzonty przed całymi rodzinami

11:00, 19.01.2018 | A.D
REKLAMA
Skomentuj

Niedługo ruszy projekt, który zmieni życie u minimum 100. osób.

Nowy Rok 2018 przyniósł harcerzom Hufca ZHP w Lęborku wyjątkowo dobre wiadomości. Projekt pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” otrzymał dofinansowanie. Będzie realizowany w okresie od 1 marca do 29 lutego 2020 roku i obejmie min. 100 osób.

Zaplanowane w ramach projektu usługi społeczne, świadczone w środowisku lokalnym na rzecz całych rodzin, obejmują w szczególności działania o charakterze profilaktycznym. Głównie będą to prace podwórkowe (streetworking, partyworking, zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności wśród społeczeństwa).

Ważnym punktem projektu będzie też wczesna profilaktyka środowiskowa. Tu głównie chodzi o zapobieganie i ograniczanie występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

Działania projektowe zaplanowano w oparciu o analizę głównych wniosków z lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne na rzecz mieszkańców terenów o ponadprzeciętnym wykluczeniu społecznym w powiecie lęborskim. W związku z tym projekt obejmuje mieszkańców terenu gmin: Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska. 

Konkretne działania w ramach projektu:

1. Utworzenie przez Hufiec ZHP w Lęborku nowej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego – poprzez adaptację otrzymanego od UM w Lęborku lokalu po restauracji Resursa.

2. Zakup samochodu osobowo-ciężarowego.

3. Zapewnienie uczestnikom projektu bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i kompetencje (planowane są m.in. zajęcia pracowni kulinarnej, pracowni DIY, pracowni modelarsko-szkutniczo-stolarskiej, pracowni multimedialnej i artystycznej – np. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne z kamerą, dronem, aparatem cyfrowym i komputerami, pracowni fitness i aktywności prozdrowotnej).

4. Wyjazdowe i stacjonarne formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

5. Empowerment – włączenie rodziców i innych członków rodzin dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w działania placówki wsparcia dziennego. W tym m.in.: wspólne wycieczki do ZOO, Aquaparku, Loopy’s Word, Centrum Hevelianum, Europejskiego Centrum Solidarności, a także wyjazdowe spotkania i eventy edukacyjno-integracyjne.

6. Diagnoza dzieci.

7. Korepetycje przedmiotowe.

Bieżące informacje o konkretnych działaniach realizowanych w projekcie oraz zasadach rekrutacji udostępniane będą na stronach internetowych http://www.lebork.zhp.pl/ oraz http://www.pcprlebork.pl/.

 

         

 

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gle24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018