Zamknij
REKLAMA

PIT-36 za 2018 rok - podatnicy

10:20, 24.12.2018 | Materiał Partnera

PIT-36 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, ponieważ składa go jedna z największych grup podatników. Co roku do tego grona dołączają jednak nowe podmioty, nie znające zasad formularza. Dodatkowo, wiele osób nie zapoznaje się z najważniejszymi aktualizacjami i zmianami przepisów. Czy PIT-36 dotyczy Ciebie?

Daty i terminy

PIT-36 jest rodzajem druku podatkowego, składanego w terminie maksymalnym do 30 kwietnia każdego roku, za okres poprzedniego roku podatkowego. W praktyce więc za rok 2018, podatnicy będą musieli złożyć PIT-36 do 30 kwietnia 2019 roku (wtorek – dzień roboczy). Dodatkowo osoby, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zobowiązani są do złożenia tej deklaracji, a mają zamiar opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to przed terminem wjazdu są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy.

Kto może skorzystać deklaracji

W tej kwestii podstawą prawną jest, m.in. art. 45 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy:

 1. Prowadzili działalność gospodarczą (pozarolniczą), opodatkowaną na zasadach ogólnych i przy zastosowaniu skali podatkowej;
   
 2. Prowadzili działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach ogólnych i przy zastosowaniu skali podatkowej;
   
 3. Uzyskali przychody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze, opodatkowane na zasadach ogólnych;
   
 4. Uzyskali przychody z odpłatnego zbycia, jeżeli zostało dokonane przed upływem pół roku w którym nastąpiło nabycie rzeczy (rzeczy określone w art. 10 ust. 1 pkt. 8);
   
 5. Uzyskali przychody od których byli obowiązania samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
   
 6. Uzyskali przychody ze źródeł przychodów położnych za granicą;
   
 7. Uzyskali przychody z innych źródeł, pod warunkiem ich opodatkowana na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek;
   
 8. Korzystają ze zwoi lenienia tak zwanych kredytów podatkowych;
   
 9. Są obowiązani doliczyć dochody małoletnich dzieci;
   
 10. Są obowiązani dokonać doliczeń z art. 44 ust 7f;
   
 11. Obniżają dochód o straty z lat ubiegłych;
   
 12. Wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29,30,30a ustawy, jeżeli nie został pobrany przez płatnika.

Wspólna deklaracja z małżonkiem
PIT-36 można wypełnić samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem. Ważne, aby oba podmioty spełniały określone warunki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że podatnicy powinni:

 • podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu ( a rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy);
 • pozostawać z związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (poza wyjątkami określonymi dla wdów i wdowców) w ustroju wspólności majątkowej
 • nie mogą mieć do nich zastosowania przepisy dot. szczególnych form opodatkowania, w tym np. 19% stawki podatku od produkcji rolnej, podatku zryczałtowanego, podatku tonażowego, itp.

Podsumowanie i rekomendacje

Jak widać, PIT-36 dotyczy szerokiego kręgu podmiotów. Jednak aby prawidłowo się do nich zakwalifikować, należy sprawdzić wiele przepisów oraz warunków. W przypadku jeżeli dany podatnik nie czuje się na siłach przeprowadzenia pełnej i wiążącej analizy swojej sytuacji – a co za tym idzie nie umie wybrać odpowiedniego druku podatkowego (tutaj w szczególności pomiędzy PIT-36 czy PIT-37), powinien pomyśleć o możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy, np. odpowiednich programów do wypełniania PIT.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop