Zamknij
REKLAMA
"STABILNA FIRMA - DOBRE MIEJSCE PRACY" Dołącz do naszego zespołu. Praca na stanowisku "SPRZEDAWCA" w markecie BRICOMARCHE w Lęborku, główne zakresy obowiązków to m.in. sprzedaż/obsługa klienta, reklamacje oraz praca na magazynie.
StPr/21/1123
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

POSZUKIWANIE OFERT PRACY DLA WOLONTARIUSZY > AKTYWNA I SYSTEMATYCZNA REKRUTACJA WOLONTARIUSZY SKIEROWANYCH DO RÓZNYCH ŚRODOWISK I GRUP SPOŁECZNYCH > SZKOLENIA PODSTAWOWE DLA WOLONTARIUSZY > PROWADZENIE DOKUMENTACJI POSREDNICTWA WOLONTARIATU > PROWADZENIE I AKTUALIZACJA BAZY ORGANIZACJI I INSTYTUCJIORAZ WOLONTARIUSZY > PROMOCJA POŚREDNUICTWA WOLONTARIATU I GROMADZENIE OFERT
StPr/21/1126
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

-techniczne zabezpieczenie ruchu, transportu administracyjnego i gospodarczego -zaplecze warsztatowo-remontowe dla środków transportowych,maszyn i urządzeń -obsługa z zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego -prowadzenie spraw bhp i p.poż w Zakładzie
StPr/21/1119
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

umiejętność pracy w zespole
StPr/21/1120
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obsługa biura kancelarii
StPr/21/1110
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

1) Pobór krwi i jej składników od dawców. 2) Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą krwiodawców. 3) Udział w ekipach wyjazdowych. 4) Przestrzeganie prawidłowego toku poboru krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
StPr/21/1114
data rozpoczęcia pracy od 25.10.2021
wynagrodzenie od od 28,5 PLN

1) Badanie kwalifikacyjne kandydatów na dawców krwi lub jej składników. 2) Udzielanie dawcom wyczerpującej informacji dotyczącej stanu ich zdrowia, oddawania krwi i oraz możliwości wystąpienia powikłań podczas donacji. 3) Tymczasowa lub stała dyskwalifikacja dawców z oddania krwi w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury. 4) Obsługa systemu komputerowego Bank Krwi w zakresie czynności kwalifikacyjnych.
StPr/21/1117
data rozpoczęcia pracy od 25.10.2021
wynagrodzenie od od 85 PLN

1) Badanie kwalifikacyjne kandydatów na dawców krwi lub jej składników. 2) Udzielanie dawcom wyczerpującej informacji dotyczącej stanu ich zdrowia, oddawania krwi oraz możliwości wystąpienia powikłań podczas donacji. 3) Tymczasowa lub stała dyskwalifikacja dawców z oddania krwi w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury. 4) Obsługa systemu komputerowego Bank Krwi w zakresie czynności kwalifikacyjnych.
StPr/21/1118
data rozpoczęcia pracy od 25.10.2021
wynagrodzenie od od 85 PLN

nauczyciel języka polskiego w zindywizualizowanej ścieżce kształcenia
StPr/21/1105
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

nauczyciel matematyki w zindywizualizowanej ścieżce kształcenia
StPr/21/1106
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN