Zamknij
REKLAMA

praca w księgowości- pełna księgowość
StPr/20/0476
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 815 PLN

-Wykonywanie wszelkich zadań i poleceń lekarza, w zakresie lecznictwa i profilaktyki, -wykonywanie poleceń Kierownika Działu Medyczno-Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego, -kierowanie pracą opiekunek i pokojowych zgodnie z planem na swoim dyżurze, -kontrolowanie opiekunek i pokojowych przy rozdawaniu posiłków mieszkańcom, a zwlaszcza posiłków dietetycznych, -wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza, podawanie leków, -pomoc opiekunom i pokojowym w myciu i kąpaniu mieszkańców, -obserwowanie mieszkańców ciężko chorych, zgłaszanie przełożonemu i zdawanie sprawozdania z zauważonych zmian, zawiadamianie pogotowia ratunkowego o konieczności skierowania do szpitala.
StPr/20/0470
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 3 418 PLN

w/g programu stażu bezrobotnego
StPr/20/0473
data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

konserwacja budynku i stanu technicznego pomieszczeń
StPr/20/0461
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Doradctwo i opieka klientów,naprawa sprzętu komputerowego
StPr/20/0463
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

sprzedawca
StPr/20/0464
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

praca na samodzielnym stanowisku -księgowość -kadry
StPr/20/0457
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

w/g programu stażu bezrobotnego
StPr/20/0444
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

w/g programu stażu bezrobotnego
StPr/20/0445
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

prace gospodarcze na terenie zakładu
StPr/20/0447
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2020
wynagrodzenie od od 17,2 PLN