po odbiór nagrody w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila oraz publikacji zwycięzców na portalu. Po upływie tego terminu nagroda przepada.