Zamknij
REKLAMA



POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU gle24.pl

Administratorem portalu jest wydawnictwo Nordapress, ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowoktóre odpowiada za przechowywanie i bezpieczeństwo danych użytkowników portalu.

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane.

Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności portalu, w tym: komentarzy wiadomości w poszczególnych serwisach, wyrażania opinii o treściach prezentowanych w gle24.pl, udziału w konkursach, dodawania ogłoszeń. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Zgoda użytkowników z polityką prywatności stanowi upoważnienie do przetwarzania ich danych na potrzeby portalu gle24.pl

Administrator oświadcza, że nie udostępnia, ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobom trzecim bez zgody użytkowników.

Administrator umożliwia użytkownikom zmianę danych.

Wszystkie zgromadzone dane wykorzystywane są do:

Kontaktu z Użytkownikiem na potrzeby serwisu gle24.pl

Prowadzenia księgowości

Przesyłania Użytkownikowi materiałów informacyjnych, handlowych, newslettera.

Administrator oświadcza, że dane Użytkownika mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie obwiązujących przepisów prawa.

Użytkownik zobowiązuje się do posiadania tylko jednego konta w portalu gle24.pl oraz do nie udostępniania danych dostępowych osobom trzecim.

Pozytywne zakończenie rejestracji w portalu, związane z dostępem do wielu użyteczności portalu  skutkuje przesłaniem potwierdzenia na podany przy rejestracji adres e-mail.

Na stronach portalu gle24.pl wykorzystywane są narzędzia do gromadzenia danych, niezbędne do sprawnego działania portalu. Są to na przykład pliki Cookies , których portal może używać do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają portal oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu.

Brak akceptacji przez Użytkownika Polityki Prywatności oznacza brak akceptacji regulaminu.

 

© gle24.pl | Prawa zastrzeżone