Zamknij
REKLAMA

Jak działają kontrakty futures i co warto wiedzieć na ten temat?

15.02, 12.10.2022 . Aktualizacja: 15.02, 12.10.2022
Skomentuj
REKLAMA

Kontrakty terminowe, tzw. futures, to jeden z wielu instrumentów pochodnych dostępnych dla inwestorów. Jest to rodzaj umowy, która zakłada wykonanie pewnej transakcji w określonym czasie i z góry ustalonej cenie – oto najważniejsze informacje na ten temat.

Czym są kontrakty terminowe futures i jak działają?

Podstawowym założeniem kontraktu terminowego jest zawarcie umowy pomiędzy dwoma stronami, w ramach której pierwsza zobowiązuje się w pewnym terminie sprzedać drugiej aktywa za kwotę ustaloną na samym początku. Są one standaryzowane, co oznacza, że giełda reguluje warunki zawartej umowy, ustalając rodzaj aktywów, ich liczbę oraz termin ważności danego kontraktu. Rozliczanie odbywa się w inny sposób niż w przypadku inwestycji na rynku akcji, gdzie inwestor musi właściwie natychmiast wydać zainwestowane aktywa. Kontrakty futures objęte są codziennym rozliczaniem zysków i strat – te drugie są finansowane z depozytu zabezpieczającego, jednak jest to możliwe tylko do pewnego progu. Po jego przekroczeniu inwestor jest zobowiązany do dopłaty w celu uregulowania depozytu do jego pierwotnej wartości. W przeciwnym wypadku kontrakt jest niezwłocznie zamykany.

Z zasady kontrakty terminowe futures są w pewnym stopniu podobne do kontraktów typu forward, które również są umową zawieraną w celu sprzedaży lub kupna aktywów na ściśle określonych warunkach. Te dwa rodzaje instrumentów finansowych różni fakt, że kontrakty forward nie są obracane na giełdzie, a jedynie stanowią kontrakt zawierany pomiędzy instytucjami lub instytucją a klientem. Kontrakty terminowe są uzależnione od zachowania aktywów bazowych, a ponadto niemal zawsze są oferowane z dźwignią finansową. Dzięki temu mogą przynosić bardzo wysokie i szybkie zyski, lecz jednocześnie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem, ponieważ mogą prowadzić do równie dużych i niespodziewanych strat. Z tego względu, podobnie jak przy innych instrumentach pochodnych, do inwestowania w kontrakty futures należy podchodzić w rozsądny sposób – to propozycja skierowana do osób mających pewne doświadczenie na rynkach finansowych. Kontrakty terminowe można znaleźć m.in. w ofercie banku Saxo.

Jak rozliczane są kontrakty terminowe futures?

Rozliczenie kontraktów terminowych typu futures może następować na dwa sposoby: poprzez transakcje pieniężne lub przez dostawę instrumentów bazowych. Tym, co wyróżnia kontrakty futures na tle innych instrumentów finansowych, jest określenie warunków takich jak data transakcji i rozliczenia oraz określona cena terminowa. Ważną kwestią jest także obecność depozytu zabezpieczającego, który zapewnia pewny poziom ochrony dla inwestora.

Czy kontrakty futures można zamknąć przed terminem wygaśnięcia?

Z definicji kontrakty terminowe futures dotyczą zobowiązania, którego rozwiązanie nastąpi dopiero w przyszłości. Kupno, czyli obietnica nabycia określonych aktywów w ustalonym terminie, określane jest jako otwarcie długiej pozycji – sprzedaż, czyli dostarczenie tych aktywów, nazywany z kolei otwarciem pozycją krótką. Istnieje jednak pewien sposób, by skrócić pierwotnie wyznaczoną datę rozliczenia. Kontrakty terminowe można zamknąć wcześniej poprzez wykonanie odwrotnej transakcji o takim samym nakładzie – kupujący odsprzedaje kontrakt, a sprzedający go kupuje. Automatyczne rozliczenie w terminie wygaśnięcia kontraktu zakłada gotówkowe rozliczenie posiadaczy długich oraz krótkich pozycji.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%