Zamknij
REKLAMA

Drogi, zmiany klimatu i bezpieczeństwo - Sołtysi na Forum

11.08, 30.10.2019 A.D Aktualizacja: 11.24, 30.10.2019
Skomentuj
REKLAMA

Zebranych przywitała Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski. O najważniejszej ostatnio zrealizowanej inwestycji drogowej Powiatu Lęborskiego – przebudowie drogi w kierunku Popowa, stanowiącej element tzw. „kaszubskiego skrótu” do Trójmiasta mówił Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski. W planach jest również realizacja wspólnie z samorządem Lęborka przebudowy kolejnego odcinka tej drogi od Lęborka do nowo powstałego ronda w okolicach Dziechna. Wicestarosta mówił również o kolejnych planach remontów dróg, które mają być realizowane w przyszłym roku. Niektóre rozpoczną się jeszcze w roku bieżącym, jak odcinek drogi w okolicach Janowic w gm. Nowa Wieś Lęborska. Planom tym, skutkującym docelowo znaczną poprawą stanu sieci dróg samorządowych, dobrze wróży stosowana od dawna praktyka współfinansowania remontów dróg przez Powiat i samorządy gminne. Wśród tematów dotyczących zagadnień komunikacji znalazły się także perspektywy uruchomienia nowych połączeń autobusowych w gminach wiejskich. Organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych mogą być: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, związek metropolitalny i województwo.

 – Organizatorzy mogą się ubiegać o dopłaty do transportu zbiorowego, jednak trzeba spełniać określone warunki – mówił Wicestarosta E. Głombiewski – Rząd przeznaczył na to w tym roku w skali całego kraju 300 mln zł.


Na możliwość dofinansowania wpływają czynniki zapisane w ustawie określającej zasady Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.


Część forum przeznaczona została na omówienie wpływu zmian klimatycznych na gospodarkę wodną. – Skutki zmian klimatycznych w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne – mówiła Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w lęborskim starostwie – Mogą prowadzić do strat w produkcji rolnej i zwiększenia ryzyka występowania pożarów w lasach.


Wśród niepożądanych zjawisk powstających na skutek zmian klimatu wymieniono m.in.: częste ekstrema temperatur, zwiększoną intensywność opadów mogącą wywołać powodzie o każdej porze roku, wzrost intensywności i częstotliwości huraganów oraz susz. Skutki zmian klimatycznych wg prognoz najbardziej dostrzegalne i dotkliwe mogą być już ok. roku 2030. Wśród pozytywów nadchodzących zmian można wymienić wydłużenie okresu wegetacji roślin i wydłużenie sezonu turystycznego na skutek wzrostu średnich temperatur powietrza. Przyspieszenie okresu wegetacyjnego naraża jednak uprawy na ryzyko nagłych załamań temperatury, co skutkuje przemarzaniem upraw, szczególnie nisko mrozoodpornych. Zagrożeniem jest także pojawianie się gatunków roślin obcych, często inwazyjnych. Nierównomierność opadów i obniżenie poziomu wód gruntowych w połączeniu z nasileniem procesu parowania to kolejne czynniki niekorzystne. Nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych w skali świata prowadzić może do utrudnień w dostępie do żywności, wody pitnej, niekorzystnie wpływać na budownictwo i systemy wytwarzania i przesyłu energii, co powodować może nasiloną migrację ludności na tereny bardziej bezpieczne.


Aspekty bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych i zapobieganiu wypadkom były tematem prelekcji Moniki Woś, Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lęborku. – W ub. roku w KRUS w Lęborku odnotowaliśmy 25 wypadków. W tym roku odnotowano 9 zdarzeń. Były to najczęściej wypadki wynikające z upadków i zdarzeń spowodowanych pracą ze zwierzętami – mówiła M. Woś – Podstawą jest profilaktyka, dlatego tak ważne jest poznanie metod właściwej organizacji pracy w gospodarstwie rolnym i stosowanie zasad BHP.


Podczas forum wyróżniono najbardziej gospodarnych sołtysów z terenu powiatu lęborskiego. Wyróżnienia otrzymali: Kazimierz Korda (sołectwo Lubowidz), Paweł Kubiak (Obliwice), Aleksandra Majchrzak (Krępa Kaszubska), Przemysław Majka (Karlikowo Lęborskie), Marek Baranowski (Nowa Wieś Lęborska), Zbigniew Krefta (Siemirowice), Karolina Makurat-Syldatk (Łebunia), Grażyna Grybisz (Unieszyno), Wiesław Mazanowski (Nowęcin), Joanna Wejer (Łebieniec) i Grzegorz Kotarski (Szczenurze).

(A.D)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%