Zamknij
REKLAMA

Odwołanie się od decyzji podatkowej

00.00, 09.11.2022 materiał partnera
pixabay

Odwołanie od decyzji podatkowej może być złożone w formie pisemnej albo ustnej do protokołu. Podstawą prawną jest art. 227 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawa podatnika

Jeżeli podatnik nie jest zadowolony z decyzji podatkowej, powinien jak najszybciej, ale nie później niż 2 miesiące od daty jej doręczenia, złożyć odwołanie do właściwego organu podatkowego. Organ podatkowy, któremu skarga została przedstawiona, podejmie stosowne działania w celu wyjaśnienia sprawy i uwzględniając odwołanie podatnika, ponownie ustali podatek. W przypadku odwołania od decyzji podatkowej organ podatkowy może zmienić wydaną decyzję w całości lub w części na korzyść podatnika, lub organu podatkowego. W przypadku odwołania od decyzji podatkowej organ podatkowy nie może ponownie ustalić podatku w wyższej wysokości. Złożenie odwołania od decyzji podatkowej nie wstrzymuje wykonania decyzji. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na https://przedsiebiorczosc-24.pl.

Decyzja podatkowa

Decyzji podatkowej można się odwołać w formie pisemnej albo ustnej do protokołu. W formie pisemnej odwołanie od decyzji podatkowej może być złożone w formie tradycyjnej albo drogą elektroniczną. Odwołanie w formie pisemnej jest złożone właściwemu organowi podatkowemu, pozostawiając dokument w formie elektronicznej na publicznie dostępnym w sieci Internet serwerze wskazanym w wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji. Odwołanie od decyzji podatkowej można złożyć także ustnie do protokołu. W takim przypadku podatnik może ustnie przekazać organowi podatkowemu swoje stanowisko w sprawie decyzji podatkowej. W wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji wskazuje się sposób i czas dostępu do protokołu.

Złożenie wniosku o odwołanie

Jeżeli podatnik nie jest zadowolony z decyzji podatkowej, powinien jak najszybciej, ale nie później niż 2 miesiące od daty jej doręczenia, złożyć odwołanie do właściwego organu podatkowego. Organ podatkowy, któremu skarga została przedstawiona, podejmie stosowne działania w celu wyjaśnienia sprawy i uwzględniając odwołanie podatnika, ponownie ustali podatek. W przypadku odwołania od decyzji podatkowej organ podatkowy może zmienić wydaną decyzję w całości lub w części na korzyść podatnika, lub organu podatkowego. W przypadku odwołania od decyzji podatkowej organ podatkowy nie może ponownie ustalić podatku w wyższej wysokości. Złożenie odwołania od decyzji podatkowej nie wstrzymuje wykonania decyzji.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%