Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
12:43, 21.10.2021
Do użytku oddano odcinek drogi powiatowej nr 1330G: rondo Dziechno - Dzięcielec. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Lębork (50.000 zł), udało się odnowić nawierzchnię o długości 0,995 km.
17:18, 20.10.2021
Pani Brygida Polaszek Dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych „Zakątek” i „Siedlisko” poinformowała o sukcesie swoich wychowanków. Dzieci wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez firmę BIO-TECH zajmując pierwsze miejsca oraz wyróżnienia i zdobywając wysokie nagrody pieniężne. Gratulujemy dzieciom i opiekunom tego sukcesu.
08:15, 20.10.2021
4 listopada br. w Łebie w Rybackim Centrum Kultury i Formacji „Boleniec” odbędzie się debata społeczna poświęcona tematyce bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Łebę w trakcie sezonu letniego.
10:00, 14.10.2021
W dniu 12.10. br. podpisana została umowa z Wojewodą Pomorskim o dofinansowaniu zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo".
08:30, 12.10.2021
Prawie 200 tys. zł Zarząd Powiatu Lęborskiego przeznaczył na zakup nowego sprzętu dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Poprawi to efektywność pracy i zwiększy jej bezpieczeństwo.
14:49, 11.10.2021
W dniu 8 października 2021 r. na specjalnie zwołanej sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nowo wybrany wójt Zdzisław Chojnacki złożył wobec rady gminy uroczyste ślubowanie:„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, nastąpiło objęcie obowiązków przez nowego wójta.
11:39, 09.10.2021
15 par z terenu gminy Cewice obchodziło jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji do Jubilatów wybrała się delegacja z Urzędu, aby osobiście wręczyć „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”.
12:20, 05.10.2021
Gmina Cewice w ostatnim czasie sfinansowała trzy inwestycje drogowe. Dwie już zostały zakończone, a jedna właśnie się rozpoczyna.
09:00, 01.10.2021
Dzień Edukacji Narodowej już od wielu lat jest okazją do podziękowania nauczycielom i dyrektorom za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży. W tym roku dla Gminy Cewice jest to dzień szczególny, ponieważ 15 października 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Pani Aleksandra Klein – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem zostanie wyróżniona nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty!
10:30, 28.09.2021
Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wymiana urządzeń oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemirowice”. Pozyskane fundusze pozwoliły na rozpoczęcie we wrześniu inwestycji, która zakończy się w połowie października.
14:12, 27.09.2021
Gmina Cewice realizuje projekt pt. „Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap II – budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice – Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego”, na który pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
10:30, 25.09.2021
W kolejnej miejscowości na terenie Gminy Cewice stanęło czerwone serce na nakrętki. Serce zostało ufundowane przez wieloletniego sołtysa Siemirowic Pana Zbigniewa Kreftę. W ten sposób Pan Zbigniew pragnie podziękować mieszkańcom Siemirowic, którzy od 10 lat wybierają go jako przedstawiciela lokalnej społeczności.
09:00, 25.09.2021
Koło Łowieckie Głuszec w Lęborku przekazało Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach profesjonalne mikroskopy do pracowni biologicznej.
11:00, 24.09.2021
18 września 2021r. na terenie leśnictwa Maszewo odbyły się III Mistrzostwa Cewic w Grzybobraniu. Organizatorem wydarzenia było Nadleśnictwo Cewice oraz Gminne Centrum Kultury w Cewicach. Grzybiarze posprzątali las z grzybów i śmieci - połączyli więc przyjemne z pożytecznym.
09:00, 23.09.2021
Gmina Cewice rozpoczęła realizację zadania pn. “Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynkach Zespołu Szkół w Cewicach wraz z budową miejsc postojowych, dojść, dojazdów, terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw na dz. nr 255/8, 255/13, 255/14, 255/15 obr. Cewice, gm. Cewice”, na które otrzymała dofinansowanie z Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa.
REKLAMA